Over

Wie zijn we ?
De vzw Clownmania

De vzw Clownmania in het leven geroepen op 8 juni 2012

Onze vereniging heeft eerst en vooral een goede Belgische geest maar niet alleen. Door haar statuten zijn de nagestreefde doelstellingen de volgende :
- de kans bieden aan theaterclowns, zonder onderscheid van nationaliteit, om elkaar te ontmoeten, kennis te maken en hun ervaringen te delen zowel onderling als met het publiek ;
- het bevorderen van het samenhorigheidsgevoel tussen alle Belgische beoefenaars en liefhebbers van de discipline ;
- de culturele en artistieke dialoog aanmoedigen en de cultuuruitwisseling, voornamelijk binnen Europa, bevorderen ;
- het grote publiek kennis laten maken met de leefwereld van de theaterclown.

Kortom het is de ultieme bedoeling om clowns te helpen bij het veroveren en/of bestendigen en optimaliseren van hun plaats binnen de Belgische culturele wereld, ze zo kansen aan te reiken om hun kunst uitgebreider en beter te beleven en hun producties te verkopen.

Eerst en vooral wordt die opportuniteit geschapen in ons land door het ontwikkelen van duurzame relaties tussen de regio’s en later ook binnen Europa.

De wereld van de clown is een onvergelijkbare rijkdom. Het brengt mensen samen in de vrijgevigheid van het delen. En dit te delen willen we ook tussen onze Belgische kunstenaars, tussen hen en met clowns uit andere landen in Europa en in de wereld, om iedereen te laten groeien in zijn persoon en in zijn spel.


4

georganiseerde festivals


Sinds de oprichting van VZW in 2012.

72

gepresenteerde artiesten


Komend van verschillende Europese landen en verder.

3000

bezoekers


Verdeeld over onze drie laatste uitgave.

Lust om u te produceren gedurende het volgende festival? Neemt wij contact op.